Bold Scouts

Today as REALTIMEWWII has unfolded, 9 boyscouts where shot for posting this flier. I am proud and sad.

Polish text: English translation:
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. We won’t forsake the land we came from,
Nie damy pogrześć mowy. We won’t let our speech be buried.
Polski my naród, polski lud, We are the Polish nation, the Polish people,
Królewski szczep Piastowy. From the royal line of Piast.
Nie damy, by nas zniemczył wróg. We won’t let the foe Germanize us.
Tak nam dopomóż Bóg! So help us God!
Tak nam dopomóż Bóg! So help us God!
Do krwi ostatniej kropli z żył To the last blood drop in our veins
Bronić będziemy Ducha, We will defend our Spirit
Aż się rozpadnie w proch i w pył Till into dust and ash shall fall,
Krzyżacka zawierucha. The Teutonic windstorm.
Twierdzą nam będzie każdy próg. Every doorsill will be a fortress for us.
Tak nam dopomóż Bóg! So help us God!
Tak nam dopomóż Bóg! So help us God!
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz The German won’t spit in our face,
Ni dzieci nam germanił, Nor Germanize our children,
Orężny wstanie hufiec nasz, Our host will arise in arms,
Duch będzie nam hetmanił. Holy Spirit will lead the way.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. We’ll set out when the golden horn calls.
Tak nam dopomóż Bóg! So help us God!
Tak nam dopomóż Bóg! So help us God!
Nie damy miana Polski zgnieść We won’t have Poland’s name defamed,
Nie pójdziem żywo w trumnę. We won’t step into a coffin alive.
Na Polski imię, na jej cześć In Poland’s name, in its worship
Podnosim czoła dumne, We lift our foreheads proudly,
Odzyska ziemię dziadów wnuk. A grandson will regain his forefathers’ land
Tak nam dopomóż Bóg! So help us God!
Tak nam dopomóż Bóg! So help us God!

One Response to Bold Scouts

  1. are you polish? Why are you sad about that?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>